Πολιτικές

Πολιτική ακυρώσεων
Κρατήσεις:
Δωρεάν ακύρωση έως και 14 ημέρες πριν την ημερομηνία άφιξης
Λιγότερο από 14 ημέρες χρεώνεται το 30% του συνολικού κόστους

Κρατήσεις μη επιστρεπτέες
100% χρέωση κατά την ημερομηνία κράτησης

Check in
Από τις 14:00

Check out
Until 11:00 hours